ماینکرفت

شاید اسم ماینکرفت رو شنیده باشید، یا دیده باشیدش توی مارکت‌های مختلف و ازش عکس دیده باشید، یا چیزایی که توش ساختن رو دیده باشید، ولی هیچوقت خیلی خوب نفهمیدید چیه یا چطور بازی میشه.

ادامه خواندن ماینکرفت